Lost password

Login


Postup objednání a zprovoznění služby webhostingu

Vyberete webhostingovou službu kterou požadujete, zadáte doménové jméno (doménu) pro kterou má být služba poskytnuta. Následně dojde k ověření stavu domény pro kterou je služba požadována a je proveden výpočet ceny služby. Potom již stačí doplnit fakturační údaje včetně e-mail adresy na kterou je zaslána výzva k platbě za objednou službu.

Objednaná služba bude zprovozněna po přijetí úhrady o čemž budete informováni zasláním oznámení o přijetí úhrady na e-mail adresu na kterou byla zaslána výzva k platbě. Po zprovoznění služby obdržíte na stejnou e-mail adresu přístupová opravnění do administrace kde můžete provádět nastavení poskytnutých služeb.


REGISTRATOR.CZ - © 2004-2022

Zákaznická podpora: help@registrator.cz