Lost password

Login


Vybraná služba Project-Id-Version: PACKAGE VERSION
Report-Msgid-Bugs-To:
POT-Creation-Date: 2017-07-01 01:27+0200
PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE
Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>
Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>
Language:
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
, cena za 1 rok provozu 3588 Kč bez DPH (4341.48 Kč včetně DPH) změnit tarif
Zadejte doménové jméno k webhostingu    www.

Service Project-Id-Version: PACKAGE VERSION
Report-Msgid-Bugs-To:
POT-Creation-Date: 2017-07-01 01:27+0200
PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE
Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>
Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>
Language:
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
je určena pro zákazníky, kteří chtějí provozovat samostané www prezentace na více doménách. V ceně jednoho webhostingu je možné provozovat až 8 samostatných www prezentací a přiřadit je možné až 100 dalších domén a provozovat je jako aliasy k samostatným www prezentacím, tj. více domén ukazuje stejnou www prezentaci. Obsahuje prostor pro MySQL i postgreSQL datbáze.

REGISTRATOR.CZ - © 2004-2022

Zákaznická podpora: help@registrator.cz