Získat heslo

Přihlášení


Výhody a možnosti

Služby zahrnuté v základní ceně:

1. Provoz domény na našich DNS serverech s možností on-line nastavení.

Pokud nezadáte při registraci domény vlasní sadu nameserverů (DNS) je k doméně přiřazena naše sada nameserverů (DNS) u kterých máte možnost provádět on-line nastavení jednotlivých záznamů v DNS.

2. Parkování domény a možnost zprovoznění vlastní infostránky s vlastním obsahem na zaparkované doméně.

Umožníme Vám vytvoření parkovací stránky s vlastním obsahem. Stránku vytvářite do předem připravených šablon jednoduchým způsobem kdy máte možnost na administrativni stránce vložit texty (základní informace, název firmy kontakty atd.) a grafiku (logo, mapku apod.) ze kterých je vygenerována infostránka která se zobrazí návštěvníkovi Vaší domény. Infostránku můžete kdykoliv upravovat a měnit její vzhled a obsah.

3. Možnost provádění technických změn on-line (změny DNS).

Technické změny tj. změna sady nameserverů (DNS) a technického kontaktu domény je možné provádět přes e-mail adresu držitele domény, administrativního kontaktu nebo technického kontaktu. Potvrzení probíhá zaslaním žádosti na požadovanou změnu na vybraný kontaktní e-mail kdy se celá změna potvrzuje pouze kliknutím na odkaz v doručeném e-mailu. V případě nefunkčnosti vybraného e-mailu je možné změnu potvrdit alternativním způsobem a to faxovým potvrzením nebo zasláním pozemní postou.

4. Provádění změn v registračních údajích on-line způsobem.

Změny v registračních údajích domény a údajích držitele je možné provádět přes e-mail adresu držitele domény. Změny v registračních údajích administrativního kontaktu je možné provádět přes e-mail adresu držitele domény a dotyčného administrativního kontaktu. Potvrzení probíhá zaslaním žádosti na požadovanou změnu na vybraný kontaktní e-mail kdy se celá změna potvrzuje pouze kliknutím na odkaz v doručeném e-mailu. V případě nefunkčnosti vybraného e-mailu je možné změnu potvrdit alternativním způsobem a to úředně ověřeným podpisem administrativního kontaktu, v případě právnických osob změnu může potvrdit osoba která je oprávněna jednat za právnickou osobu. Toto oprávnění musí být doloženo originálem nebo ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců). Je-li oprávněná osoba zastoupena musí být k potvzení doložena i plná moc s úředně ověřeným podpisem. Potvrzení musí být zasláno pozemní poštou a to v originále.

5. Evidence všech Vašich domén na jednom seznamu.

Můžete si založit seznam všech Vašich domén aby jste měli jednoduchý přehled o expiračních datech a daňových dokladech. K založení seznamu stačí jediná doména v naší správě kdy k ní můžete přiřazovat další domény.

6. Zdarma možnost registrace na jiné než naše DNS servery.

Při profi registraci můžete zdarma zadat vlastní sadu nameserveru (DNS).

7. Nemusíte si pamatovat žádná hesla, pro každou on-line transakci Vám heslo zašleme na e-mail.

8. Elektronický dańový doklad zasílaný e-mailem.

9. Možnost platby elektronickým způsobem/platební kartou.

Služby za příplatek:

1. Webhosting

K již zaregistrované doméně můžete kdykoliv objednat službu webhostingu z naší nabídky. V případě požadavků nebo problémů kontaktujete jednoho poskytovatele.

2. Certifikát o vlastnictví domény

Při registraci nebo prodloužení registrace domény si můžete objednat certifikát držitele domény který dokladuje vlastnictví domény a období na které je doména zaregistrována.

3. Anonymní registrace

Registrace domény proběhne na identifikátory naší společnosti, tj. nikde nejsou zveřejněny Vaše údaje. Na anonymní registraci je uzavřena smlouva která Vám garantuje vlastnictví domény.

4. Dańový doklad zasílaný pozemní poštou

Pokud požadujete daňový doklad v klasické formě, můžete o tuto službu požádat při registraci nebo prodloužení registrace domény.


REGISTRATOR.CZ - © 2004-2022

Zákaznická podpora: help@registrator.cz